-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา

รหัสโรงเรียน : 260750

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 128 ลำปลายมาศ-นางรอง ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044119159

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา

-- advertisement --