-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

รหัสโรงเรียน : 260520

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 54 – ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

โทรศัพท์ : 0817254394

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผไทรินทร์

-- advertisement --