โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

รหัสโรงเรียน : 260021

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 130 – หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044630057

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง