-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร

รหัสโรงเรียน : 260754

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 101 – ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร

-- advertisement --