-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองซอแซ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองซอแซ

รหัสโรงเรียน : 260490

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองซอแซ

-- advertisement --