-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเพิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเพิก

รหัสโรงเรียน : 260753

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 5 ถนนชำนิ -หนองหงส์ ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 08-0163 4740

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเพิก

-- advertisement --