-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

รหัสโรงเรียน : 260795

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองแต้พัฒนา – โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 0895853813

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

-- advertisement --