โลโก้โรงเรียนบ้านหนองโสน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองโสน

รหัสโรงเรียน : 260040

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 204 บุรีรัมย์-สตึก บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองโสน