โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไทร

รหัสโรงเรียน : 260081

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 64 – ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 0895833286

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไทร