-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 260740

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 231 กระเดื่อง-หนองปล่อง เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044-119163

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

-- advertisement --