-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

รหัสโรงเรียน : 260804

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 102 – ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044630447

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านกะชาย

-- advertisement --