-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหัวสะพาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหัวสะพาน

รหัสโรงเรียน : 260456

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 202 – หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหัวสะพาน

-- advertisement --