-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่

รหัสโรงเรียน : 260339

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – โชคชัย-เดชอุดม ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : 0848305075

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจรอกใหญ่

-- advertisement --