-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านถนน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านถนน

รหัสโรงเรียน : 260101

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 11 – กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 31160

โทรศัพท์ : 044119903

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านถนน

-- advertisement --