-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8

รหัสโรงเรียน : 260310

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสายโท 8 ใต้ – จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8

-- advertisement --