-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุญช่วย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุญช่วย

รหัสโรงเรียน : 260704

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 115 – สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250

โทรศัพท์ : 0918348731

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุญช่วย

-- advertisement --