-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปราสาท

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปราสาท

รหัสโรงเรียน : 260701

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 6 – จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 32150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปราสาท

-- advertisement --