-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

รหัสโรงเรียน : 260708

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านปะทัดบุ – ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250

โทรศัพท์ : 044630390

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

-- advertisement --