-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 260324

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 339 – ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : 044-110012

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)

-- advertisement --