-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมะมัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะมัง

รหัสโรงเรียน : 260695

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านเสม็ด – ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250

โทรศัพท์ : 044-630230

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะมัง

-- advertisement --