-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านละลูน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านละลูน

รหัสโรงเรียน : 260110

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านละลูน บ้านละลูน-บ้านตะโก หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 31160

โทรศัพท์ : 044-119102

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านละลูน

-- advertisement --