-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 260382

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา

-- advertisement --