-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองรักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองรักษ์

รหัสโรงเรียน : 260114

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 79 – สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 31160

โทรศัพท์ : 0893675816

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองรักษ์

-- advertisement --