-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเก็ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเก็ม

รหัสโรงเรียน : 260343

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเก็ม

-- advertisement --