-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไผ่

รหัสโรงเรียน : 260388

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 – โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : 081-2825602

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไผ่

-- advertisement --