-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยปอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยปอ

รหัสโรงเรียน : 260328

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : 0833755172

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยปอ

-- advertisement --