-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเสม็ด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเสม็ด

รหัสโรงเรียน : 260113

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 31160

โทรศัพท์ : 0898446362

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเสม็ด

-- advertisement --