-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกกลาง

รหัสโรงเรียน : 260350

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : 0817255723

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกกลาง

-- advertisement --