-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา

รหัสโรงเรียน : 260372

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา

-- advertisement --