-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 260706

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 105 – สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250

โทรศัพท์ : 0881309632

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

-- advertisement --