-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

รหัสโรงเรียน : 260342

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ : 0614261909

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

-- advertisement --