-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

รหัสโรงเรียน : 260161

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 31160

โทรศัพท์ : 044119927

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านปราสาท

-- advertisement --