-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 260727

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 76 ห้วยราช – สตึก เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 781310

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์

-- advertisement --