-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพลับพลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพลับพลา

รหัสโรงเรียน : 260705

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 86 – สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250

โทรศัพท์ : 044608092

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพลับพลา

-- advertisement --