-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองตะครอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองตะครอง

รหัสโรงเรียน : 260104

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 193 – หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 31160

โทรศัพท์ : 044630113

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองตะครอง

-- advertisement --