-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด

รหัสโรงเรียน : 260271

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 140 มะลิกรอง ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

โทรศัพท์ : 044-679105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด

-- advertisement --