-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง

รหัสโรงเรียน : 260684

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 2 – ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง

-- advertisement --