-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับคะนิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับคะนิง

รหัสโรงเรียน : 260787

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 9 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 31260

โทรศัพท์ : 081-9676065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับคะนิง

-- advertisement --