-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่

รหัสโรงเรียน : 260626

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งไผ่ – ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งไผ่

-- advertisement --