-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 260673

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 100 – เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี

-- advertisement --