-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากช่อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากช่อง

รหัสโรงเรียน : 260442

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 100 ตาจง-หนองแวง หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากช่อง

-- advertisement --