โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงงาม

รหัสโรงเรียน : 260738

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 109 – ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044630056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงงาม