-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 260234

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 นางรอง-บุรีรัมย์ หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

-- advertisement --