-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสระขุด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสระขุด

รหัสโรงเรียน : 260594

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 27 – ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสระขุด

-- advertisement --