-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

รหัสโรงเรียน : 260623

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 199 – หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

โทรศัพท์ : 044630300

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสุขสำราญ

-- advertisement --