-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

รหัสโรงเรียน : 260444

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170

โทรศัพท์ : 044-630086

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

-- advertisement --