-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองยาง

รหัสโรงเรียน : 260421

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170

โทรศัพท์ : 044-630319

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองยาง

-- advertisement --