-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหูทำนบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหูทำนบ

รหัสโรงเรียน : 260624

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 299 – หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

โทรศัพท์ : 044783585

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหูทำนบ

-- advertisement --