-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 260812

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านเจริญสุข – เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31100

โทรศัพท์ : 0874535528

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

-- advertisement --