-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเสลาโสรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเสลาโสรง

รหัสโรงเรียน : 260257

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 178 – ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044630084

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเสลาโสรง

-- advertisement --